ลงพื้นที่ตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนบ้านพรุธานี

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 นางสาวชุดาภา ไพรัช (นายช่างโยธาชำนาญงาน) กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ ลงพื้นที่ตรวจสอบผลการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนบ้านพรุธานี ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาทั้งนี้ผลการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสามารถอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรแก่ประชาชนต่อไป