ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายรอเส๊ะ เบ็ญโส๊ะ (หัวหน้าฝ่ายการโยธาและรักษาการหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง) พร้อมด้วยทีมงานช่าง กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ดังนี้

  • ตรวจสอบผลการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนบ้านพรุธานี
  • ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนประชาชื่น 1 ซอย 1
  • ควบคุมงานโครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ
  • ตรวจสอบความเสียหายของอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศูนย์ที่ 3) จากเหตุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

กองช่างเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ภารกิจกองช่างเทศบาลเมืองบ้านพรุ2565

เทศบาลเมืองบ้านพรุยินดีให้บริการประชาชน

ประโยชน์สุขของประชาชนคือภารกิจของเรา