ลงพื้นที่ควบคุมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนบ้านพรุธานี

ในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2565 นางสาวชุดาภา ไพรัช (นายช่างโยธาชำนาญงาน) กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ ลงพื้นที่ควบคุมการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนบ้านพรุธานี ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยผิวจราจรถนนมีความกว้างเฉลี่ย 13.60 เมตร ยาว 695.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ทั้งนี้เพื่อสร้างความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรแก่ประชาชนต่อไป