ดำเนินการปรับพื้นที่ไถดันดินเพื่อเปิดทางสัญจรเข้า-ออก ถนนเอเชีย 3

” ดำเนินการปรับพื้นที่ไถดันดินเพื่อเปิดทางสัญจรเข้า-ออก ถนนเอเชีย 3 “
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายรอเส๊ะ เบ็ญโส๊ะ (หัวหน้าฝ่ายการโยธาและรักษาการหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง) พร้อมทีมงานช่าง กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำรถตักหน้าขุดหลัง JCB. ดำเนินการปรับพื้นที่ไถดันดินเพื่อเปิดทางสัญจรเข้า-ออก ถนนเอเชีย 3 โดยถนนมีความกว้าง 10.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร
ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จากนั้นลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินโครงการและคำร้องต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านพรุต่อไป