ภารกิจการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ “เพื่อประชาชน” เดือนกรกฎาคม 2565

ภารกิจการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ “เพื่อประชาชน” เดือนกรกฎาคม 2565
งานไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้ดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะดังนี้
🔸️1.ดำเนินการตัดกิ่งไม้กีดขวางทางจราจร บริเวณ ถ.บ้านพรุธานี (5/7/65)
🔸️2.ดำเนินการรื้อโคมไฟสาธารณะเดิมที่ชำรุดพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนใหม่ 2×36 วัตต์ จำนวน 1 ชุด บริเวณ ถ.เชื้อแก้วพัฒนา (6/7/65)
🔸️3.ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนใหม่ 2×36 วัตต์ จำนวน 1 ชุด บริเวณ ถ.ประชาร่มเย็น (7/7/65)
🔸️4.ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะใหม่ 2×36 วัตต์ จำนวน 3 ชุด บริเวณ ถ.ราษฎร์สามัคคี (12/7/65)
🔸️5.ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนใหม่ จำนวน 1 ชุด บริเวณ หลังสถานีดับเพลิงเก่า (19/7/65)
🔸️6.ดำเนินการติดตั้งสายสลิงยึดโยงเสาไฟฟ้าสาธารณะเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหล บริเวณ หลังตลาดใหม่ (20/7/65)
🔸️7.ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 3 ชุด บริเวณเกาะกลางถนน ถ.พรุค้างคาว (21/7/65)
🔸️8.ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนจำนวน 2 ชุด บริเวณ ถ.บางศาลาสามัคคี หมู่บ้านชญานา (25/7/65)