นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที่ 2