ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาทุกท่านเข้าร่วมโครงการส่งเสริมจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม ประจำปี 2565 กิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ปรับปรุงพัฒนาถนนสวยประจำท้องถิ่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ถนนสราญราษฎร์ (บริเวณจุดตรวจ อส.บ้านพรุ)