รับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ❤️🌍🌍สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป🌍ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านพรุ สอบถามเพิ่มเติม โทร.074-292888 ต่อ 409

รับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ❤️🌍🌍สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป🌍ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านพรุ สอบถามเพิ่มเติม โทร.074-292888 ต่อ 409

ในภาพอาจจะมี ข้อความ