ประกาศจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะแยกจากถนนศรีปทุม(บริเวณข้ามถังประปาโรงเรียน ญ.ว.๒)

ประกาศจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะแยกจากถนนศรีปทุม(บริเวณข้ามถังประปาโรงเรียน ญ.ว.๒)

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะแยกจากถนนศรีปทุม(บริเวณข้ามถังประปาโรงเรียน ญ.ว.๒)