ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบางศาลา ๑ ซอย ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)