เปิดเวทีเสวนา เรื่อง สมาธิกับชีวิตการทำงาน

วันที่ 21 กันยายน 2562 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ร่วมกับ #ชมรมพลังสร้างสุขบ้านพรุ จัดกิจกรรมธรรม ธรรมะในสวน ณ ลานธรรม ตลาดน้ำบ้านพรุ เปิดเวทีเสวนา เรื่อง #สมาธิกับชีวิตการทำงาน โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้
🗣คุณนาบุญ นาบุญนิยม👥
🗣คุณวิโรจน์ โรจน์ศิริกุลกิจ👥
🗣คุณนวลสม ศรีรังษ์เพชร👥

💡💡💡🙇‍♀️🙇‍♂️😊😊👍👍💡💡💡