ลงพื้นที่ซ่อมแซมผิวการจราจรสาธารณะที่ ถ.ศรีประทุม

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายรอเส๊ะ เบ็ญโส๊ะ (หัวหน้าฝ่ายการโยธาและรักษาการหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง) พร้อมด้วยทีมงานช่าง กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ ลงพื้นที่ซ่อมแซมผิวการจราจรสาธารณะที่ ถ.ศรีประทุม ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางจราจรอย่างปลอดภัยต่อไป

สอบถามข้อมูล