ลงสำรวจพื้นที่เส้นทางการจราจรสาธารณะบริเวณ ถ.โปะหมอพัฒนา(เมืองบ้านพรุ 42)

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายรอเส๊ะ เบ็ญโส๊ะ (หัวหน้าฝ่ายการโยธาและรักษาการหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง) และ นายอภิเดช ทองสมศรี (นายช่างผังเมือง) พร้อมด้วยทีมงานช่าง กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ ลงสำรวจพื้นที่เส้นทางการจราจรสาธารณะบริเวณ ถ.โปะหมอพัฒนา(เมืองบ้านพรุ 42) ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

สอบถามข้อมูล