ลงพื้นที่ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ จำนวน 3 ชุด บริเวณถนนชุมแสง 4 ซอย 8

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 งานไฟฟ้าสาธารณะ ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยทีมงานช่าง นำรถกระเช้าไฟฟ้าติดตั้งเครนไฮดรอลิก ลงพื้นที่ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ จำนวน 3 ชุด บริเวณถนนชุมแสง 4 ซอย 8 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อขยายเขตให้บริการ เพิ่มจุดส่องสว่าง สร้างความปลอดภัยยิ่งขึ้นต่อการใช้ชีวิตและการสัญจรของประชาชน