ซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำสาธารณะ จำนวน 2 จุด

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 งานสาธารณูปโภค ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้ซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำสาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ

  • บริเวณถ.ภาษีเจริญ (ข้างลานกีฬาฯ) และ
  • บริเวณถ.รักษ์พรุ 1
    ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อความเรียบร้อยและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน