ลงพื้นที่ดำเนินงานวางท่อระบายน้ำสาธารณะ ซ.บางศาลาสามัคคี

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 หัวหน้าฝ่ายการโยธา พร้อมด้วยทีมงานช่าง กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ ลงพื้นที่ดำเนินงานวางท่อระบายน้ำสาธารณะ ซ.บางศาลาสามัคคี ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อยกระดับการระบายน้ำสาธารณะของชุมชนและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป