เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ และ คณะทำงานกองการศึกษาเทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดประชุมผู้ปกครองศูนยฺ์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลเมืองบ้านพรุ

วันที่ 12/5/65 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ และ คณะทำงานกองการศึกษาเทศบาลเมืองบ้านพรุ #จัดประชุมผู้ปกครองศูนยฺ์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลเมืองบ้านพรุ
♥️โดยในวันนี้ ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุ ภายใต้การนำของ ท่านนายกวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ร่วมกับ #กองการศึกษาเทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจ้งข้อตกลงของสถานศึกษา และมาตราการการเปิดเรียน On Site พร้อมทั้ง ความห่วงใยเรื่อง สถานะการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ในเด็กเล็กที่จะต้องมาเรียนร่วมกันในสถานศึกษา เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจ ให้กับผู้ปกครองทราบในวันที่จะเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้ โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 245 คน แบ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 172 คน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 73 คน
♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️
Cr. ภาพ/ข่าว #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #งานบริการและเผยแพร่วิชาการ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล