นำเครื่องจักรลงพื้นที่ซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตด้วยวิธีเสริมผิวลาดยาง บริเวณจุดเชื่อมทางลาด ระหว่างถนนกาญจนวนิชกับถนนชวนชื่น

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 งานสาธารณูปโภค ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยทีมงานช่าง นำเครื่องจักรลงพื้นที่ซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตด้วยวิธีเสริมผิวลาดยาง บริเวณจุดเชื่อมทางลาด ระหว่างถนนกาญจนวนิชกับถนนชวนชื่น ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อปรับสภาพการใช้งานของถนนให้สามารถใช้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น