นำเครื่องจักรลงพื้นที่ซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง บริเวณ ถนนชุมแสง 4

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 งานสาธารณูปโภค ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยทีมงานช่าง นำเครื่องจักรลงพื้นที่ซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง บริเวณ ถนนชุมแสง 4 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อปรับสภาพการใช้งานของถนนให้สามารถใช้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น