ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยแพทย์พระราชทาน รพ.จุฬาภรณ์และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันให้กับสุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ วันที่ 13-15 พ.ค. 65 เวลา 07.00-16.00 น. ณ มณฑลทหารบกที่ 42(ค่ายเสนาณรงค์

📣ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยแพทย์พระราชทาน รพ.จุฬาภรณ์และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันให้กับสุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ วันที่ 13-15 พ.ค. 65 เวลา 07.00-16.00 น. ณ มณฑลทหารบกที่ 42(ค่ายเสนาณรงค์).📌ลงทะเบียน สแกน QR CODE ในรูป หรือคลิก >>https://docs.google.com/…/1FAIpQLSee6L9Mw…/viewform.

☎️สอบถามเพิ่มเติม :

1.งานป้องกันและควบคุมโรค โทร.074-280000-2 ต่อ1722

2.คุณสุริยา ช่วยเอียด โทร.093-7906019

สอบถามข้อมูล