ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 6 (ถวัลย์) โดยวิธีคัดเลือก