ลงพื้นที่ออกสอนวิธีการตรวจ ATK แบบ Home use ให้แก่ ผู้บริหารและคุณครู โรงเรียนวัดเทพชุมนุม เพื่อให้คุณครูได้นำไปใช้ในการตรวจคัดกรองเด็กนักเรียน ช่วงเปิดเทอมของนักเรียนชั้น ป.3 ในวันที่ 2 ก.พ.65 นี้

วันที่ 24 มค 65 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ออกสอนวิธีการตรวจ ATK แบบ Home use ให้แก่ ผู้บริหารและคุณครู โรงเรียนวัดเทพชุมนุม เพื่อให้คุณครูได้นำไปใช้ในการตรวจคัดกรองเด็กนักเรียน ช่วงเปิดเทอมของนักเรียนชั้น ป.3 ในวันที่ 2 ก.พ.65 นี้
🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️
ภาพ/ ข่าว : #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ #งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล