ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินเยียวยาเบื้องต้นแก่ครอบครัวนางเสริม เพ็งศรี ซึ่งประสบอัคคีภัยบ้านเรือนเสียหาย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ บ้านเลขที่ 7/2 ถ.รักษ์พรุ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

📢📣♦️♦️ข่าวประชาสัมพันธ์♦️♦️📢📣

วันที่ 21/1/65 เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินเยียวยาเบื้องต้นแก่ครอบครัวนางเสริม เพ็งศรี ซึ่งประสบอัคคีภัยบ้านเรือนเสียหาย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ บ้านเลขที่ 7/2 ถ.รักษ์พรุ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

📷ภาพ/ข่าว #งานบริการและเผยแพร่วิชาการ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล