ออกตรวจสอบเหตุ ความเสียหายเนื่องจากฝนตกหนัก ฟ้าผ่า น้ำกัดเซาะกำแพงทะลุลงดิน เกิดความเสียหาย

วันที่ 24/11/64นายวินัย รัตนพันธ์ นายยกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อม ผอ.กองช่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง หัวหน้าฝ่ายโยธา ออกตรวจสอบเหตุ ความเสียหายเนื่องจากฝนตกหนัก ฟ้าผ่า น้ำกัดเซาะกำแพงทะลุลงดิน เกิดความเสียหาย แนะนำให้เขียนคำร้องที่เทศบาลเพื่อเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

สอบถามข้อมูล