มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวเสี่ยงสูงวันที่ 23 พ. ย.64

❤️🇹🇭ข่าวประชาสัมพันธ์❤️🇹🇭
วันที่ 23/11/64 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้
นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรี , นายพันธ์ สุวรรณมณี สมาชิกสภาเทศบาล , นายปราโมทย์ สิงห์เกลี้ยง สมาชิกสภาเทศบาล , นายประเทือง รงเดชา สมาชิกสภาเทศบาล , นายณรงค์ เสนะกูล สมาชิกสภาเทศบาล , นางจริยา นิศวอนุตรพันธ์ุ และ นางวรรณี ฆังคะสุวรรณโณ ตัวแทน กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ #มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวเสี่ยงสูง

  🎉เทศบาลเมืองบ้านพรุ ห่วงใยพี่น้องประชาชน มอบถุงยังชีพ ไว้ใช้ระหว่างการกักตัว โดยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล  ลงพื้นที่เยื่ยมกลุ่มผู้เสี่ยงสูง พร้อมมอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจทุกท่านที่กักตัวครับ  ด้วยความปราถนาดีจากเทศบาลเมืองบ้านพรุ❤️❤️❤️

❤️🤟❤️🤟❤️🤟❤️🤟❤️🤟❤️🤟❤️🤟

สอบถามข้อมูล