พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน CityGuard

วันที่ 14/01/64 เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ #เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินCityGuard ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรทุ่งลุง , อำเภอหาดใหญ่ , เครือข่ายชุมชน , อส.บ้านพรุ ,งานป้องกันฯ,เทศกิจเทศบาลเมืองบ้านพรุ และ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการปล่อยแถวสายตรวจตราลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ในบริเวณเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
โดยโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จัดขึ้นเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุต่าง ๆ รวมทั้งติดตามรับแจ้งเหตุต่าง ๆ การป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายและให้ชุมชนร่วมกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นครับ

สอบถามข้อมูล