ร่วมออกฉีดน้ำล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดไข่ทอง เพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 16:30น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยนายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ และ รองปลัดเทศบาล นางสายใจ หวานนวล , นางสาวพิมใจ รัตนะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นายทัศนะ ประทุมวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาล และ รถดับเพลิงฉีดน้ำ จากงานบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองบ้านพรุ #รวมพลังร่วมออกฉีดน้ำล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดไข่ทอง เพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
.
.
และในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 จะดำเนินการ #ฉีดล้างและทำความสะอาดที่ตลาดสดบ้านพรุ เวลา 20.00น. เป็นต้นไป
.

#ร่วมพลังกันเราสามารถสู้ได้ #ล้างมือบ่อยๆ #ใส่หน้ากากอนามัย #ไม่ไปในพื้นที่พลุกพล่าน