ร่วมออกฉีดน้ำล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดสดบ้านพรุ เพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

นที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 20:00น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยนายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุมอบหมายให้ รองปลัดเทศบาล นางสายใจ หวานนวล , นายทัศนะ ประทุมวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาล และ รถดับเพลิงฉีดน้ำ จากงานบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองบ้านพรุ #รวมพลังร่วมออกฉีดน้ำล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดสดบ้านพรุ เพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
.
.
และในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 จะดำเนินการ #ฉีดล้างและทำความสะอาดที่ตลาดวุดเทพ เวลา 16.30น. เป็นต้นไป
.

#ร่วมพลังกันเราสามารถสู้ได้ #ล้างมือบ่อยๆ #ใส่หน้ากากอนามัย #ไม่ไปในพื้นที่พลุกพล่าน