ร่วมออกฉีดน้ำล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดป่ายาง เพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 16:30น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยนายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้รองปลัดเทศบาล นางสายใจ หวานนวล , นางสาวพิมใจ รัตนะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ นายทัศนะ ประทุมวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาล , รถดับเพลิงฉีดน้ำ จากงานบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองบ้านพรุ #รวมพลังร่วมออกฉีดน้ำล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดป่ายาง เพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
.
.
และในวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 จะดำเนินการ #ฉีดล้างและทำความสะอาดที่ตลาดไข่ทอง เวลา 16:30น. เป็นต้นไป
.

#ร่วมพลังกันเราสามารถสู้ได้ #ล้างมือบ่อยๆ #ใส่หน้ากากอนามัย #ไม่ไปในพื้นที่พลุกพล่าน