ร่วมแสดงเจตจำนงรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ณ เทศบาลเมืองบ้านพรุ

เมื่อวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงเจตจำนงรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ณ เทศบาลเมืองบ้านพรุ