แจกถุงยังชีพวันแรก สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ตามรายชื่อที่เทศบาลประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

นที่ 4/02/64 เทศบาลเมืองบ้านพรุ เริ่มแจกถุงยังชีพวันแรก สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว #ตามรายชื่อที่เทศบาลประกาศเมื่อวันที่18พฤษภาคม2563
ตามโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (Covid-19) โดยผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวขอให้มารับถุงยังชีพได้ตามวันและเวลาที่เทศบาลกำหนด ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบ้านพรุ
ปล. ท่านสามารถ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับถุงยังชีพได้ที่ www.banprucity.go.th