เทศบาลเมืองบ้านพรุ เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุเป็นวันแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น 5

วันนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2564 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุเป็นวันแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น 5

บรรยากาศในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้สมัคร 3 ทีม ได้แก่

ทีมสันติธรรมบ้านพรุ

ทีมบ้านพรุรวมพลัง

ทีมบ้านพรุยั่งยืน
และผู้สมัครอิสระจำนวน 5 คน

สำหรับการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น. (ในเวลาราชการ) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น 5 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลเมืองบ้านพรุ