ร่วมรับมอบ น้ำดื่ม จำนวน 1500 ขวด จาก บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 /07/64 เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้ นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรี และ นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล , นายอดินันท์ หนูอุไร หัวหน้าสำนักปลัด , นายอมเรศ นันต์ธนะ สท เขต2 , นายประเทือง รงค์เดชา สท. เขต2 พร้อมด้วย นางสาวพิมพ์ใจ รัตนะ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมรับมอบ น้ำดื่ม จำนวน 1500 ขวดจาก บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ รายการดังกล่าวข้างต้นทางผู้มอบให้เทศบาลเมืองบ้านพรุ ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานและแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนที่มายังจุดบริการฉีดวัคซีน ณ ตลาดน้ำบ้านพรุ ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ🤟❤️
🇹🇭♥️🇹🇭♥️🎊♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭🎊🇹🇭♥️🇹🇭