ร่วมเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ณ ตลาดน้ำบ้านพรุ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ณ ตลาดน้ำบ้านพรุ โดยมียอดผู้มารับบริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 872 ราย

เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มาอำนวยความสะดวกในการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอบคุณบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค(AIS) ที่ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต และหน่วยงานหรือองค์กร ห้างร้านที่ให้การสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ดังนี้ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด มหาชน ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธกส. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และอีกหลายภาคส่วนที่ไม่ได้เอ่ยนาม มา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ

สอบถามข้อมูล