ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 3/8/64 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้ …
☄️1.นายธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสุภาภรณ์ ฉายกลิ่น เลขานุการนายกเทศมนตรี

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียง เขต 8 , 9 , 11

รวมทั้งหมด = … 27 … ราย
☄️2. นายสมหมาย ไชยจารีย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี
พร้อมด้วย นายพันธ์ สุวรรณมนี ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ #ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียง
เขต 1 , 2 , 7 รวมทั้งหมด = … 21 … ราย
☄️3. นายอมเรศ นันต์ธนะ สท.เขต2 , นายประเทือง
รงเดชา สท.เขต2 , นายวิรัช หมั่นดี สท. เขต3 ,
นายชัชชัย จันทรกาญจน์ สท.เขต3 , นายประวิทย์
อุ้ยกูล สท. เขต3 #ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียง เขต 4 , 5 , 6 , 10 รวมทั้งหมด = … 18 … ราย
♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭
Cr. ภาพ/ข่าว #งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ