ประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ LINE meeting กับคณะอำนวยการบริหารจัดการ ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองบ้านพรุและพื้นที่ต่อเนื่อง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านพรุ

วันที่ 4/8/64 เวลา 09:30น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุนำโดย นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุพร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล , นายธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรี ,นายอุกฤษฎ์ จุทอง
ผอ.กองช่าง , นายณรงค์ศักดิ์ อนุชาญ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล เข้าร่วม #ประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ #LINEmeeting กับคณะอำนวยการบริหารจัดการ ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองบ้านพรุและพื้นที่ต่อเนื่อง ครั้งที่ 1/2564ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านพรุ
🌈🇹🇭🌈🇹🇭🌈🇹🇭🌈🇹🇭🌈🇹🇭🌈🇹🇭🌈
Cr. ภาพ/ข่าว #งานบริการข้อมูลข่าวสาร #ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล