กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560 ที่ตลาดน้ำบ้านพรุ

เทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2560 ที่ตลาดน้ำบ้านพรุ โดยมีการจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ และ ประกวดกระทงขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีกิจกรรมในเวทีมากมาย เช่น การแสดงมโนราห์, การแสดงระบำกลองยาว การแสดงระบำเหล็กขูด ,โฟล์คซองวงคนดั่งเดิมและบาโรย
โดยบรรยากาศในงานมีประชาชนมาร่วมงานกันอย่างมากมาย