กิจกรรมปลูกต้นฟ้าทะลายโจรสยบโควิด19

วันที่ 11/10/64 เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยกองช่าง และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดกิจกรรม ปลูกต้นฟ้าทะลายโจรสยบโควิด19 พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

กิจกรรมปลูกต้นฟ้าทะลายโจร เพื่อนำไปปลูกในชุมชน จำนวน 800 ต้น กระจายไปทั้ง 11 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยให้ อสม. กระจายปลูกร่วมกับประชาชนในเขตต่างๆ ของเทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยกิจกรรมนี้เป็นเป็นการปลูกต้นไม้เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการ ช่วยป้องกัน หรือ บรรเทาการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

สอบถามข้อมูล