รวมพลังออกตรวจ ตลาดไข่ทอง

วันที่ 16/11/64 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้ นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายเทศมนตรี ,นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล ,นางสาวพิมพ์ใจ รัตนะ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นายทัศนะ ประทุมวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาล พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข รวมพลังออกตรวจ ตลาดไข่ทอง

ในวันนี้เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ออกตรวจ ตลาดนัดไข่ทอง พร้อมสำรวจความพร้อมของตลาด ในการให้บริการประชาชนทั่วไปที่มาจับจ่ายใช้สอย ซื้อของ หรือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด โดยคำนึงถึงจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เข้า -ออก ตลาด ,จุดบริการเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ และ การสวมหน้ากากอนามัยตลาดเวลาเมื่ออยู่ในตลาด


เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ปฏิบัติตามมาตราการของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันตนเอง และบุคคลรอบข้าง ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ ✌️❤️
📍 อย่าลืม D-M-H-T-T📍
🔸️D :Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน
🔸️M :Mask Wearing สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
🔸️H :Hand washing ล้างมือบ่อยๆ
🔸️T :Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
🔸️T :Thaichana ใช้แอปไทยชนะทุกครั้ง
📌ข่าว : #งานบริการข้อมูลข่าวสาร #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล