ขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

เรื่อง .. 👵ขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี💰
👉รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา🔽🔽
📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ..
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านพรุ ☎️ 074-292888 ต่อ 410