ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาล จำนวน 8 โซน ประจำปีงบประมาณ 2565