ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 11 เดือน(พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565)