แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาหม่อม ทำการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตามวาระประจำปีในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ในระหว่างช่วงเวลา 09.00 น. – 16.00 น.บริเวณพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า ตามรายละเอียดที่แนบมา

แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาหม่อม ทำการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตามวาระประจำปีในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567ในระหว่างช่วงเวลา 09.00 น. – 16.00 น.บริเวณพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า ตามรายละเอียดที่แนบมา⬇️⬇️☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 074-383112 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาหม่อม