งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองบ้านพรุ หยุดให้บริการ ใน วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2567 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติม 1 วันตามประกาศจุฬาราชมนตรี ที่ได้กำหนดให้เป็นวันอีฎิ้ลอัดฮา