ลงพื้นสำรวจเพื่อระบุตำแหน่งในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสวนสาธารณะพรุค้างคาว ร่วมกับ ส.ต.ท. ธิติวัตน์ เพชรปาน นายช่างโยธาชำนาญงาน จาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา

วันที่ 06/06/67 เวลา 14:30น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยนายธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย นายจำเริญ สุดราม ปลัดเทศบาล , นายอดินันท์ หนูอุไร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล #ลงพื้นสำรวจเพื่อระบุตำแหน่งในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสวนสาธารณะพรุค้างคาว ร่วมกับ ส.ต.ท. ธิติวัตน์ เพชรปาน นายช่างโยธาชำนาญงาน จาก #สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา และทีมงาน เข้าดูพื้นที่และสำรวจจุดที่เข้าขุดลอกคูคลองลำธารสาธารณะ เพื่อปรับทัศนียภาพให้สวยงาม