วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. ชาวทม.บ้านพรุร่วมใจกันเคารพธงชาติ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. ชาวทม.บ้านพรุร่วมใจกันเคารพธงชาติ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ