โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช

❤️🇹🇭ข่าวประชาสัมพันธ์♥️ึ
เมื่อวันที่ 31/05/67 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล อสม.เทศบาลเมืองบ้านพรุ ,คณะทำงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบ้านพรุ ในโครงการ #พัฒนาศักยภาพการจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัด สงขลา ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
♦️คณะศึกษาดูงาน ในโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในวันนี้นำโดย นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรี นำคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบ้านพรุ เข้าสู่จังหวัด #นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขุนทะเล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายโสภณ พรหมแก้ว นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนทะเล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทางเทศบาลเมืองบ้านพรุ และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย งานชมรมผู้สูงอายุของทางเทศบาลตำบลขุนทะเล โดยท่านนายก ได้พูดคุยแล้วให้ข้อคิดว่า “รากฐานของประเทศ จะต้องเกิดจากชุมชนท้องถิ่น สร้างองค์พระเจดีย์ต้องเริ่มจากรากฐาน ไม่มีพระเจดีย์องค์ใด สร้างให้สำเร็จจากยอด ชุมชนท้องถิ่นมันคือฐานของประเทศ หากท้องถิ่นเข็มแข็งประเทศยั่งยืน” โดยเทศบาลขุนทะเล มีจุดแข็งที่ไม่มีรถเก็บขยะ แต่ให้ชาวบ้านบริหารจัดการกับขยะ แยกขยะกันเองในชุมชน มีโรงเรียนผู้สูงอายุ เปิดการเรียนการสอน โดยให้ความใส่ใจกับผู้สูงอายุตลอดการเรียนและวันจบการศึกษา
♦️หลังจากนั้นคณะศึกษาดูงานจากโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มุ่งหน้าสู่เทศบาลเมืองทุ่งสงเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน HHC (Home Health Care) เป็นการบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน และการบริหารจัดการขยะของทางเทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้ตรงบริบทกับทางเทศบาลเมืองบ้านพรุต่อไป
🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭
ภาพ/ข่าว : นราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว

งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ