รวมพลัง ร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตัดหญ้า เก็บกิ่งไม้ ปลูกต้นไม้ ณ กุโบร์บ้านโปะหมอฝั่งทิศตะวันตก เพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

31 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. รองธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน สถานีตำรวจภูธรทุ่งลุง เจ้าหน้าที่จากบริษัทพลังงานพัฒนา 5 จำกัด รวมพลัง ร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตัดหญ้า เก็บกิ่งไม้ ปลูกต้นไม้ ณ กุโบร์บ้านโปะหมอฝั่งทิศตะวันตก เพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567