แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ในที่ 10 – 14 มิถุนายน 2567 ในระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.20 น.รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

❌️💡แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ในที่ 10 – 14 มิถุนายน 2567 ในระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.20 น.บริเวณ(ไฮไลท์สีฟ้า)รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
074-241320🟠 074-241369
แผนกก่อสร้างปฏิบัติการ และบำรุงรักษา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังลา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังลา