โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

🔽โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชน🔼
➡️ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ นายธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567⬅️
➡️ในวันนี้ฟังบรรยาย
เรื่อง “ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”
เรื่อง “ความรู้เรื่องกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” โดยวิทยากร นายสามารถ เฉลิมพงศ์ ตำแหน่งนิติกร ชำนาญการพิเศษ และนายสมโภช เพชรประสมกูล ตำแหน่งพนักงานคดีชำนาญการ ⬅️